CTEVTको अत्यन्त जरुरी सूचना

हाल विश्वभरी फैलिदै गईरहेको नयाँ भेरियन्टको कोभिड १९ महामारी नेपालमा समेत फैलिएको र पछिल्ला दिनहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा समेत संक्रमण तीब्र रुपमा बढिरहेको हुँदा नेपाल सरकारबाट हाल संचालन भइरहेका सम्पूर्ण परीक्षा कार्यक्रमहरु समेत स्थगित गरिएको सन्दर्भमा प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गतका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय सीप परिक्षण समिति, प्राबिधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत देशभर हाल संचालन भईरहेका सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा र छोटो अवधिकातालीम कार्यक्रमहरु अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा परिषद्कार्यालयको मिति २०७८ /०१/१४ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।