Apprenticeship (औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम)

                                                                                                             

                                                                                                              प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद
                                                                                                           दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना
                                                                                                               औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship)   

                                                                                                                Call our toll free number for details at: 16600100222 

                                                                                                                     Click here to Download Notice

                                                                                                                     Click Here to Download Form          

                                                                                                                  

                                                                                              

औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Dual VET-Apprenticeship) को परिचय
औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम भनेको औद्योगिक प्रतिष्ठान/व्यवसाय/रोजगारदाता संघ र तालीम प्रदायक संस्थाहरुद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालन गरिने दोहोर प्रकारको तालीम प्रक्रिया हो । यस तालीम प्रक्रियामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरुले प्रारम्भिक चरणमा तालीम प्रदायक संस्थामा सामान्य शिक्षाका साथै पेशागत सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्दछन् भने दोस्रो चरणमा औद्योगिक प्रतिष्ठान /रोजगारदाता संस्था/वर्कसपमा आधारभूत सीप र कामसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणका बारेमा सिक्दछन् । दुई वर्षमा तालीम सम्पन्न हुँदा प्रशिक्षार्थीहरुले उद्योगव्यवसायमा उच्च माग रहेका क्षमताको विकास गरिसकेका हुन्छन् र स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुरुप एक योग्यता हासिल गर्दछन्। 

प्रशिक्षार्थीहरुको योग्यता
यस तालीममा सहभागी हुन चाहने उम्मेदवारको योग्यताः
    नेपाली नागरिक हुनुपर्ने (१६ देखि २५ वर्ष)
    १० कक्षा पास या माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (क्भ्भ्) मा सहभागी भएको हुनुपर्ने
    सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने
    अन्तर्वाता र अभिक्षमता (एप्टिच्युड) परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्ने
    मानसिक र शारीरिक रुपमा पाठ्यक्रमले तोकेको कार्य गर्नसक्ने

महिला तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका आवेदकलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

तालीम सञ्चालन प्रक्रिया
औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीमको अवधि २४ महिना रहेको छ । प्रशिक्षार्थीले तालीम अवधिको शुरुको ३ महिना जति तालीम प्रदायक संस्थामा सामान्य शिक्षा र पेशागत सैद्धान्तिक विषयहरु सिक्नेछन् । यसपछिका २० महिना उद्योगव्यवसायमा आधारभूत सीप र पेशागत अभिवृत्ति सिक्नेछन् । प्रशिक्षण अवधिको अन्तिम महिनामा भने प्रशिक्षार्थीले तालीम प्रदायक संस्थामा नै गई आफ्ना अनुभवहरु साट्न्े, उद्योगमा सिक्न नपाएका या छुट भएका सीप सिक्नेछन् । यो अवधि उनीहरुलाई अन्तिम परीक्षाका लागि तयारी गर्न पनि सहयोगी हुनेछ ।
प्रशिक्षार्थीको मूल्याङ्कनका लागि प्रत्येक विषयको पाठ्यक्रम पूर्णाङ्क र प्राप्ताङ्क तोकिई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक तालीमका परीक्षा हुनेछन् । तालीमको क्रममा प्रशिक्षार्थीका लागि तीन वटा आन्तरिक परीक्षा तालीम प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्नेछ । तालीम अवधिपछि अन्तिम परीक्षा हुनेछ जसको सञ्चालन परिषद अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ । 


मूल्यांकन र प्रमाणपत्र

औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरुलाई पाठ्यक्रम अनुसारको मूल्याकंनको मापदण्ड अनुसार प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।  प्रशिक्षार्थीहरुको कार्य सम्पादन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सम्पूर्ण तालीम अवधिमा निरन्तर रुपमा कम्पनी प्रशिक्षकले गर्नेछन् र उनीहरुको कामको गुणस्तर बढाउन आवश्यक सुझावसल्लाह दिनेछन् । पहिला तीन परीक्षामा सैद्धान्तिक ज्ञानका लागि तालीम प्रदायक संस्थामा प्रशिक्षकले तालीम प्रदायक संस्थामा परीक्षा लिनेछन् । अन्तिम परीक्षा २४ महिने तालीमको अन्त्यमा सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिनेछ । औद्योगिक प्रशिक्षार्थीले सबै आन्तरिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अन्तिम परीक्षा दिन पाउँनेछन् । परीक्षाको अंक तालिका निम्नानुसार हुनेछ :
 
क्र.सं.        विवरण                आन्तरिक परीक्षा    अन्तिम परीक्षा      उत्तीर्णांक
१           सैद्धान्तिक                   ५० %                      ५० %                ४० %
२         अभ्यासगत                   ५० %                       ५० %                ५६ %
३        औद्योगिक अभ्यास        १०० %                                               ६० %

परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सफल औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरुले प्राविधिक एसएलसी  (TSLC) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । 

वृत्ति पथ
परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सफल औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरुले सम्बन्धित उद्योगमा तालीम लिएको पेशाको काम गर्न सक्नेछन् । उनीहरु राष्टिय योजना आयोग नेपालले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुरुप राजपत्र अनंकित दोस्रो या चौथो तह (प्राविधिक) पदमा आवेदनका लागि योग्य हुन्छन् । साथै, यस औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम एक औपचारिक शिक्षा भएकाले यसले भविष्यमा अन्य शैक्षिक तहमा अध्ययन गर्न उनीहरुको योग्यता दिलाउँछ । 

परियोजनाका सम्बन्धमा   
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप  (Enhanced Skills for Sustainable and Rewarding Employment- ENSSURE) परियोजना नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको सम्झौता बमोजिम सञ्चालित परियोजना हो । विश्वव्यापी रुपमा नै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम कार्यक्रमले प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीम (TVET) क्षेत्रका सरोकारवालाहरु मुख्यतः उद्योगव्यवसायीलाई सीप विकासको प्रक्रियामा नजिक ल्याउन सक्षम एक सफल मोडेल हो । कार्यगत अभ्याससहितको तालीम, कामदारहरुका लागि थप तालीम र साझेदार संस्थाका पेशागत सुरक्षा र मानव संसाधन व्यवस्थापन योजनाका लागि पनि आवश्यक सहयोग गर्दछ । थप जानकारीका लागि तल दिइएको फोन नम्बर, टोल फ्री नम्बर या इमेल ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

                                                                                                                              Click Here to Download Form