Vacancies

आवश्यकता

पदः कार्यालय सहयोगी  

कार्यक्षेत्रः इन्स्योर क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरी, सुनसरी

सुपरभाइजरः प्रदेश संयोजक

सेवा उद्देश्यः चिया–कफी आदिको व्यवस्था मिलाउने  र कार्यालयको सरसफाइ गर्नेछ

शैक्षिक योग्यताः कम्तीमा ८ कक्षा  पास

आवेदन बुझाउने अन्तिम  मिति: २०७६ फागुन १४ गते

कार्य विवरण